kartepe otel

Şartlar ve Koşullar

1. Taraflar ve Tanımlar

İşbu Sözleşme’de geçen

 1. Alex Village Life: Kocaeli Kartepe Otel’i,
 2. Üye: www.alexvillagelife.com web sitesi / bağlı mobil uygulamalar üzerinden sisteme üye olan kişileri,
 3. Kullanıcı: Üye olarak yahut üye olmaksızın alexvillagelife.com’a giriş yapan kişileri,
 4. alexvillagelife.com: Alex Village Life Otel tarafından yönetilen başta www.alexvillagelife.com olmak üzere Alex Village Life’e bağlı tüm mobil uygulamalar ve sosyal medya kanallarını,
 5. Tesis: Sunduğu konaklama hizmetlerini alexvillagelife.com aracılığıyla rezervasyona sunan işletmeleri ifade etmektedir.

2. Sözleşmenin Onaylanması

Her Kullanıcı; Üyelik ve Kullanım Koşullarına (“Sözleşme”) uyacağını kabul ve taahhüt ediyor olup bu hükümler, Kullanıcıların alexvillagelife.com’a giriş yapmalarıyla birlikte onaylanmış ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

3. Hizmetler

Alex Village Life Otel; tesislerin ürün ve hizmetlerini alexvillagelife.com üzerinden ilan edebilmesine imkân sağlıyor olup Kullanıcıların da tesislerden rezervasyon yapmasına aracılık eder ve buna ilişkin sair hizmetleri sunar. Bu kapsamda Alex Village Life Otel Türk Borçlar Kanunu’na göre simsar; Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ise Aracı Hizmet Sağlayıcı olup rezervasyon işlemi ve konaklama hizmet sözleşmesi, Kullanıcı ve Tesis arasında gerçekleşmektedir.

4. Alex Village Life Otel Üyeliği

 1. Her Kullanıcı Alex Village Life Otel’e üye olabilmek için e-mail adresi ve şifre girmelidir. Üye, şifresini çeşitli karakterler kullanarak ve yeterli uzunlukta oluşturacak olup belirlediği bu şifreyi üçüncü taraf uygulamalarında kullanmamaya çalışacaktır.
 2. Şifre’nin belirlenmesi, değiştirilmesi ve korunması tamamıyla üyenin sorumluluğunda olup Alex Village Life Otel; bu hususlardan kaynaklanabilecek problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 3. Üyelerin tesislere ilişkin alexvillagelife.com vasıtasıyla ileri sürdüğü yorum, düşünce, ifadelerin ve gönderdiği kişisel bilgilerin tüm sorumluluğu üyelere aittir. Üyeler; bu yorumlar sebebiyle Tesis ile oluşabilecek ihtilaflarda Alex Village Life Otel’in taraf olmadığını, Alex Village Life Otel’in bu görüş ve düşünceleri yayımlamakta/yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatolar aracılığıyla düzenleme hakkına sahip olduğunu kabul eder.
 4. Üyeler tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, mevzuata / uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eden yahut kişilerin/kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi kabul ve beyan eder.
 5. Üyeler Alex Village Life Otel’den izin almaksızın alexvillagelife.com platformlarında herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı alexvillagelife.com servislerini reklam amacıyla yahut sair ticari amaçlarla kullanmamayı kabul ve beyan eder.

5. Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcılar; Alex Village Life Otel hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 1. Alex Village Life Otel’e ilettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu hallerde (varsa) Alex Village Life Otel üyeliğinin sona erebileceğini;
 2. alexvillagelife.com üzerinden yapacağı her türlü işlemden bizzat kendilerinin sorumlu olduğunu;
 3. Alex Village Life Otel ile paylaştığı bilgilerin Tesis tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan doğrudan Tesisin sorumlu olduğunu;
 4. alexvillagelife.com’da yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını, başkalarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde alexvillagelife.com’a ileterek sistemi suiistimal etmeyeceğini ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını;
 5. Tesislerin servis kalitesi ve hizmet düzeyine ilişkin yapılan yorumların ve verilen puanların üyeler tarafından gerçekleştirildiğini, Alex Village Life Otel’in bunlara ilişkin herhangi bir sorumluluğunun ve yönlendirmesinin olmadığını;
 6. Alex Village Life Otel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasını okuyup anladığını ve bu politikalara uygun şekilde davranacağını;
 7. Gerek ticari gerekse de kişisel verileri ve sitedeki diğer her tür bilgiyi bu Sözleşmenin dışındaki amaçlarla hiçbir şekilde işlememeyi, kopyalamamayı, analiz etmemeyi ve indirmemeyi;
 8. Kendilerine bildirilen konaklama ücretini Tesisin alexvillagelife.com içinde ilan ettiği koşullarda ödemek durumunda olduğunu, aksi takdirde rezerve edilen odanın kendilerine teslim edilmeyebileceğini;
 9. İşbu sözleşmede belirtilen kullanım amacının dışına çıkmamayı, aksi taktirde Alex Village Life Otel’in Kullanıcıya hizmet vermeyi durdurabileceğini / Kullanıcının üyeliğini sonlandırabileceğini;
 10. alexvillagelife.com üzerinden yapılan tüm rezervasyonların kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bu hizmetleri 3. kişilere tekrar satış amacıyla satın almadığını;
 11. İptal koşulları alexvillagelife.com içinde yer alan her bir Tesis için farklılık gösterebildiğini ve bu sebeple rezervasyon esnasında Tesis tarafından ilan edilen iptal koşullarını dikkatli şekilde okuyup kabul ettiğini;
 12. Zaman zaman belirli bir konaklama, ürün veya hizmet için kampanyalı şekilde daha düşük fiyatlar verilebileceğin, Tesis tarafından verilen bu fiyatların, (iptal ve iade hakkının olmaması gibi) belirli kısıtlama ve koşullara tabi olabileceğini ve rezervasyon yapmadan önce ilgili hizmetin rezervasyon koşullarını kontrol etme yükümlülüğünün Kullanıcıya ait olduğunu;
 13. Kullanıcı tarafından satın alınan konaklama şekli dışında; Kullanıcı’nın Tesiste satın alacağı ekstra yiyecek, içecek, kişisel harcamalar ve program dışı alınan tüm hizmetlerin bedelinin Kullanıcı tarafından Tesis’e ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Alex Village Life Otel’in Hak ve Yükümlülükleri

 1. Alex Village Life Otel; Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesi uyarınca “Aracı Hizmet Sağlayıcı” ve Türk Borçlar Kanunu’nun 520’nci maddesi ve devamı kapsamında “Simsar” olup rezerve edilen tesislerdeki hizmetlerin yerine getirilmesinden ve ödemelerin tahsil edilmesinden hiçbir koşul ve şart altında sorumlu değildir.
 2. alexvillagelife.com üzerinden rezervasyon yaptıran kullanıcılardan (tesise ödenecek ücret dışında) site kullanım ücreti veya başka bir nam altında herhangi bir ücret alınmayacaktır.
 3. Kullanıcının rezervasyonunu gerçekleştirdiği andan itibaren Alex Village Life Otel; rezervasyonunun ayrıntılarını tesise iletmekte; Tesis adına Kullanıcıya teyit e-maili göndermek suretiyle Kullanıcı ve Tesis arasında aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla hareket etmektedir.
 4. Alex Village Life Otel; Tesislere ve Tesislerin imkânlarına ilişkin yalnızca tesisler tarafından girilen bilgileri yayınlıyor olup tesislerce vaat edilen imkânların varlığından ve hizmetlerin kalitesinden kullanıcılara karşı ilgili Tesis sorumludur. Bu sebeple her ne kadar Alex Village Life Otel, Tesisler tarafından alexvillagelife.com’a yüklenen bilgilerin sahihliğine ilişkin kendinden beklenen özen ve gayreti gösterse de; Tesislerde sunulan hizmetlere ilişkin verilen eksik / hatalı bilgilendirmelerden Alex Village Life Otel değil Tesis sorumlu tutulacaktır.
 5. alexvillagelife.com üzerinden satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme ve güncelleme yükümlülüğü tesislere aittir.
 6. Alex Village Life Otel; rezervasyon sürecine ilişkin gerekmesi halinde Kullanıcı’ya her türlü iletişim aracıyla ulaşabilecektir. Alex Village Life Otel onay vermeleri halinde Kullanıcıları yeni hizmet veya projelerden, promosyonlardan ve kampanyalardan e-posta, sosyal medya veya SMS kanalları ile haberdar edebilecektir.
 7. Alex Village Life Otel; Kullanıcıların kendisiyle paylaştığı temel iletişim bilgileriyle kredi kartı bilgisini rezervasyonun yapılabilmesi, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve kullanıcıyla iletişim kurulabilmesi amacıyla tesis ile paylaşılacaktır.
 8. Alex Village Life Otel; faaliyetlerini Alex Village Life Otel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasının gerekliliklerine uygun şekilde sürdüreceğini beyan eder.
 9. Alex Village Life Otel; kullanıcı ve tesis arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 10. Tesislerdeki kontenjan durumlarının güncelliğini Alex Village Life Otel değil tesis kontrol etmektedir. Bu sebeple Tesis ve odalarının alexvillagelife.com’da teşhir edilmesi; Alex Village Life Otel’in bu tesislerin/odaların rezervasyona müsait şekilde kontenjanı bulunduğunu taahhüt etmesi anlamına gelmiyor olup Tesise ilişkin bilgilerin güncelliğine ilişkin tüm sorumluluk Tesis’e aittir.
 11. alexvillagelife.com’da satışa sunulan konaklama tesislerine ilişkin fiyatların, oda özelliklerinin, satış, iptal ve rezervasyon koşullarının, tesisin genel özelliklerinin ve sair hususların belirlenmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesi münhasıran Tesis’in inisiyatifindedir. Yukarıda tarif edilen hususlardaki bilgilerde hata oluştuğunun tespit edilmesi halinde Alex Village Life Otel; bu hatayı düzeltebilecek ve durumun gerekliliklerine göre müşterinin rezervasyonunu tamamen iptal edebilecektir.
 12. Alex Village Life Otel; herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecek olup Kullanıcılar bu sebeple Alex Village Life Otel’den herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.
 13. Kullanıcıların işbu sözleşmedeki hükümlere aykırı davranması halinde Alex Village Life Otel; gerekli müdahalelerde bulunma, kullanıcıları servis dışına çıkarma ve kullanıcıların (varsa) üyeliklerine son verme hakkına sahiptir.
 14. Alex Village Life Otel; üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında alexvillagelife.com ortamında bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını hukuka ve Alex Village Life Otel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun şekilde ve periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Hukuka uygun şekilde yapılan yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Alex Village Life Otel sorumlu tutulmayacaktır.
 15. Alex Village Life Otel; üyelik gerektirmeyen servisleri için zaman içerisinde üyelik talep edebilecek, ilave servisler açabilecek, bazı servisleri kısmen / tamamen değiştirebilecek veya ücretli hale getirebilecektir.
 16. Tesisin gerçekten konaklama hizmeti verip vermediğini kontrol etme yükü Alex Village Life Otel’e ait olmayıp bu hususta gerekli sorgu ve araştırmaları yapmak Kullanıcı’nın mükellefiyetindedir. Bu hususta herhangi bir şikayet gelmesi halinde Alex Village Life Otel söz konusu iddiayı ivedilikle inceleyecek; Tesis’i alexvillagelife.com sistemi dışına çıkarma ve Tesisle ilgili suç duyurusunda bulunma da dahil olmak üzere gereken önlemleri alacaktır.

7. Ödeme

 1. Rezervasyona ilişkin yapılacak ödemenin tahsilâtı doğrudan doğruya Tesise ait olup Kullanıcı ile Alex Village Life Otel arasında herhangi bir alışveriş bulunmamaktadır. Kullanıcılar; hatalı yahut fazla bir tahsilat yapılması halinde süresinde kredi kartı kuruluşuna başvurarak ödemenin iptalini (chargeback) isteyebilecektir.
 2. Kullanıcılar; yaptıkları rezervasyona ilişkin ödemeleri tesislerin sunduğu opsiyonlara göre konaklama gününde kendi imkânlarıyla, Tesis’in banka hesabına havale/EFT yaparak yahut konaklamadan önce alexvillagelife.com üzerindeki sisteme kredi kartı bilgilerini girmek suretiyle gerçekleştirecektir. Kredi kartı bilgisi girmenin zorunlu olduğu durumlarda Alex Village Life Otel; kredi kartı bilgilerinin doğruluğunu ve/veya limitinin yeterli olup olmadığını kontrol etmemektedir. Bu şartlara uyulmaması halinde Tesis, alexvillagelife.com üzerinde ilan ettiği iptal koşullarını uygulayabilecektir.
 3. alexvillagelife.com sistemine girilen kredi kartı bilgileri tüm güvenlik sertifikalarına sahip bir serverda depolanıyor olup Tesis; yalnızca her türlü log kaydının tutulduğu paneller üzerinden söz konusu kredi kartı bilgilerine erişebilmektedir.
 4. Kredi kartı bilgileri (hatalı bilgi, yetersiz bakiye gibi) rezervasyon için gerekli koşulları sağlamıyorsa Tesis, Kullanıcıyı bilgilendirecek olup Kullanıcının bu bildirimi takip eden 24 saat içerisinde Tesise alternatif ödeme yöntemi sunması gerekmektedir. Kullanıcının bunu yapmaması veya yapamaması halinde Tesis’in rezervasyonu iptal etme hakkı doğacaktır.
 5. Tesis, erişimine açılan kredi kartı bilgilerinin güvenliğini Ödeme Kartı Endüstrisi (PCI) Veri Güvenliği Standardında açıklanan gerekliliklere ve kriterlere uyarak sağlayacaktır.
 6. Kredi kartı bilgilerinin güvenliğinin Tesis tarafından sağlanamamasından doğan tüm zarar taleplerinden Tesis; Kullanıcıya ve Alex Village Life Otel’e karşı sorumludur. Bu kapsamda Tesis, personelinin ihmali veya kastından da sorumlu olacaktır. Kullanıcı, Tesis tarafından gerçekleştirilen (hukuka uygun veya hukuka aykırı) herhangi bir ödeme alma işlemi için Alex Village Life Otel’i sorumlu veya yükümlü tutmayacak, bedelin iadesini Alex Village Life Otel’den talep etmeyecektir.
 7. Kart bilgilerinin Kullanıcı tarafından alexvillagelife.com sistemine girilmesi halinde hizmet bedeli karşılığı düzenlenmesi gereken fiş/faturaya ilişkin tüm yükümlülükler Tesise aittir.

8. Rezervasyona İlişkin Diğer Hususlar

a. Mesafeli Satış Sözleşmesi

Kullanıcı, rezervasyonu gerçekleştirmesiyle birlikte mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olduğunu ve İşbu Sözleşme’deki hükümlerin de ön bilgilendirme formuyla birlikte mesafeli satış sözleşmesinin parçası olduğunu kabul ve beyan eder.

b. Rezervasyonda Değişiklik

Kullanıcılar Tesis tarafından alexvillagelife.com’da belirtilen süreler içerisinde rezervasyonda dilediği değişiklikleri gerçekleştirebilecektir. Bu durumda yeni fiyat üzerinden ayrı bir ücretlendirme yapılacak ve eğer kullanıcıdan tahsis edilen ücretler varsa yeni rezervasyon ücretleriyle mahsup edilecektir. Tesis, alexvillagelife.com üzerinde ilan ettiği değişiklik koşullarına aykırı şekilde ve zamanda yapılan değişiklik bildirimlerini kabul etmeme hakkına haiz olup kullanıcıdan rezervasyon bedelinin tamamını veya bir kısmını talep ve tahsil edebilecektir.

c. Kullanıcının Rezervasyonu İptali

Kullanıcılar Tesis tarafından alexvillagelife.com’da belirtilen süreler ve koşullar çerçevesinde rezervasyonu iptal edebilme hakkına sahiptir. Bu durumda Kullanıcılardan herhangi bir ücret tahsil edilmeyecek, tahsil edilen ücretler de tesis tarafından iade edilecektir. Tesis, alexvillagelife.com üzerinde ilan ettiği iptal koşullarına aykırı şekilde ve zamanda yapılan iptal bildirimlerini kabul etmeme hakkına haiz olup kullanıcıdan rezervasyon bedelinin tamamını veya bir kısmını talep ve tahsil edebilecektir.

d. Rezervasyonun Tesis Tarafından İptal Edilmesi

Kullanıcının alexvillagelife.com üzerinden yaptığı rezervasyonun gerektirdiği (rezervasyon vaktinde tesise gitmeme gibi) koşullara icabet etmemesi halinde Tesis, alexvillagelife.com üzerinde ilan ettiği iptal koşullarını uygulayabilecektir. Tesis; rezervasyonun kullanılmaması veya iptal ücreti alınması durumunda yürürlükteki mevzuata göre ödenmesi gereken vergileri tahsil edebilecektir.

Tesis ayrıca;

 • Rezervasyonun kısmen veya tamamen imkansız hale gelmesi;
 • Rezervasyon talebinin konaklama tesisine ulaşmadığı;
 • Kullanıcı tarafından seçilen tesisin/odanın konaklamaya müsait olmaması;

durumlarında Kullanıcılardan ücret almayacak, aldığı ücreti iade edecektir.

e. Uyuşmazlıklarda Alex Village Life Otel’nin Durumu

Alex Village Life Otel; bu maddelere ilişkin olarak Kullanıcı ve Tesis arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

9. Fikri ve Sınaî Mülkiyet

 1. Kullanıcılar Alex Village Life Otel tarafından verilen hizmetlerin ve bunlarla ilişkili yazılımların, markaların, grafiklerin, içeriklerin ve tasarımların üzerindeki her türlü fikri ve sınaî hakkın Alex Village Life Otel’ye ait olduğunu; Alex Village Life Otel’nin bu metalar üzerindeki haklarını (başta çoğaltma ve başkalarıyla paylaşma faaliyetleri olmak üzere) hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini kabul ve beyan eder. Bu yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde Kullanıcılar; Alex Village Life Otel’nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı taahhüt etmektedirler.
 2. Alex Village Life Otel; alexvillagelife.com bünyesinde toplanan data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Bu kapsamda Alex Village Life Otel, (kullanıcıların üyelik bilgilerini açıklamadan) anonimleştirilmiş bilgilerle raporlar düzenleyebilir, bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları/üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

10. Mücbir Sebepler

Taraflar’dan birinin, sel, deprem, yangın gibi doğal afetler, ayaklanmalar, savaş ve hükümet işlemleri gibi öngörülemeyen bir nedenle bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ifa etmesinin engellenmesi veya bu tür bir yükümlülüğünü ifa edememesi mücbir sebep sayılır. Mücbir sebepten etkilenen Taraf’ın ifada bulunamaması mazur görülecek ve ilgili ifa süresi, bu olaydan kaynaklanan gecikme veya ifa edememe süresi kadar uzatılacaktır.

11. Son Hükümler

 1. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu Sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme hükümlerinin, uygulanması sırasında çıkacak herhangi bir anlaşmazlıkta İstanbul Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri ve İstanbul Çağlayan (Merkez) İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.
 2. Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Alex Village Life Otel’nin ticari defter ve belgeleriyle bilgisayar kayıtlarının HMK kapsamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil ettiğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Taraflar, Sözleşme hükümlerini okuduklarını, her türlü maddenin kapsam ve sonucundan bilgi sahibi olduklarını, Sözleşmenin genel işlem koşullarını ihtiva ettiğini ileri süremeyeceklerini, Sözleşme hükümlerini aynen yerine getireceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün ifa edilemez veya kanun nezdinde geçersiz hale gelmesi durumunda Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliği etkilenmez.
 5. Alex Village Life Otel, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Değişiklikler yayınlandığı gün itibariyle yürürlüğe girecektir.